Cách tạo cụm chủ đề (Topic Cluster) và trang trụ cột (Pillar Page) trong SEO

Content Marketing 336 lượt xem

Thuật toán SEO thay đổi liên tục. Trong thời đại ngày nay, một trong những cách tốt nhất để đưa nội dung lên thứ hạng trên Google là sử dụng các cụm chủ đề (Topic Cluster) và trang trụ cột (Pillar Page).

Nguồn tham khảo: HubSpot

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *